Skip to main content

page search

Library Inspirerende voorbeelden en financieringsmogelijkheden voor de groen-blauwe structuur van Amersfoort

Inspirerende voorbeelden en financieringsmogelijkheden voor de groen-blauwe structuur van Amersfoort

Inspirerende voorbeelden en financieringsmogelijkheden voor de groen-blauwe structuur van Amersfoort

Resource information

Date of publication
December 2001
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/313979

Ter verwezenlijking van een groen-blauwe structuur heeft de gemeente Amersfoort opdracht verleend tot het beschrijven van 24 investeringsprojecten die elders met succes zijn of worden uitgevoerd. Deze refereren aan concrete wensen die zich in de vijf deelgebieden van de gemeente (Eempolder, Vallei, Heuvelrug, Stad en Eemloop) voordoen met betrekking tot versterking, betere benutting of duurzaam beheer van elementen in de groene ruimte en het watersysteem. De voorbeelden dienen vooral als inspiratiebron en geven daarom vooral informatie over hoe men het ter plaatse met de betrokken partijen met vaak uiteenlopende belangen voor elkaar gekregen heeft. Namen en adressen van contactpersonen zijn vermeld voor wie meer over een voorbeeld wil weten. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van relevante financieringsbronnen en de loketten waartoe men zich daarvoor moet wenden.

Share on RLBI navigator
NO