Skip to main content

page search

Library De ecologische waarden van marinevliegkamp Valkenburg en omgeving; een evaluatie van bestaande gegevens en expert kennis

De ecologische waarden van marinevliegkamp Valkenburg en omgeving; een evaluatie van bestaande gegevens en expert kennis

De ecologische waarden van marinevliegkamp Valkenburg en omgeving; een evaluatie van bestaande gegevens en expert kennis

Resource information

Date of publication
December 2001
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/316244

In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening staat de militaire luchthaven Valkenburg gepland voor ontwikkeling als stedelijk gebied. Binnen de betreffende gemeentes (Wassenaar, Katwijk, Valkenburg) zijn diverse natuurbeschermingsorganisaties voorstander voor het behoud van de luchthaven. Om vanuit de optiek van natuurwaarden een bijdrage aan de discussie en besluitvorming te leveren is Alterra gevraagd om de potentiële ecologische waarde van het marinevliegkamp te beschrijven

Share on RLBI navigator
NO