Skip to main content

page search

Library Ruimte voor landbouw; uitwerking van vier ontwikkelingsrichtingen

Ruimte voor landbouw; uitwerking van vier ontwikkelingsrichtingen

Ruimte voor landbouw; uitwerking van vier ontwikkelingsrichtingen

Resource information

Date of publication
December 2002
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/316554

De landbouw kan worden getypeerd met vier ontwikkelingsrichtingen: grootschalige grondgebonden productie, geconcentreerde agroproductieparken, belevingslandbouw en agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De richtingen hebben uiteenlopende perspectieven en ruimtelijke effecten: deze worden beschreven. Tevens zijn kaarten opgenomen met kansrijke locaties

Share on RLBI navigator
NO