Skip to main content

page search

Library Kansrijk; een integrale kansenkaart voor het nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa

Kansrijk; een integrale kansenkaart voor het nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa

Kansrijk; een integrale kansenkaart voor het nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa

Resource information

Date of publication
December 2004
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/333870

Voor het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa is een integrale kansenkaart uitgewerkt. Doel van deze kaart is om inzicht te geven in gewenste ontwikkelingen in het gebied en sturing te bieden aan het inzetten van menskracht en middelen om projecten uit te voeren, als uitvoering van het Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan (juni 2002). Ten behoeve hiervan is gebruik gemaakt van sectorale kansenkaarten voor de functies natuur, landbouw, water en recreatie. Tevens zijn nadere gebiedsanalyses uitgevoerd. De integrale kansenkaart is een visie op de kansen en mogelijke ontwikkelingen in het gebied en op de zonering hiervan. Er is een verkenning uitgevoerd naar de verhouding met het provinciaal beleid en dat van het waterschap.

Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

Gerritsen, A.L.
Meulenkamp, W.J.H.
Agricola, H.J.
Westein, E.
Stoker, J.