Skip to main content

page search

Library Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN5); basispakket geo-gegevens

Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN5); basispakket geo-gegevens

Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN5); basispakket geo-gegevens

Resource information

Date of publication
December 2005
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/340589
Pages
2

Per 1 juli is de nieuwe versie van het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN5) beschikbaar gekomen. LGN5 is een landsdekkende bestand met een resolutie van 25 meter waarin 39 vormen van landgebruik worden onderscheiden. In het bestand worden de belangrijkste landbouwgewassen, bos, water, een aantal natuurklassen en enkele stedelijke klassen geïdentificeerd. Het bestand is gebaseerd op satellietbeelden uit de jaren 2003 en 2004. Naast satellietbeelden is er informatie uit TOP10-vector SE, CBS-landbouwstatistiek, luchtfoto's, Eco-beheerskaart en LGN4 gebruikt bij de productie van LGN5.

Share on RLBI navigator
NO