Skip to main content

page search

Library Ruim baan voor de bal?! Mogelijkheden en voorwaarden voor natuurontwikkeling op en recreatief medegebruik van golfbanen

Ruim baan voor de bal?! Mogelijkheden en voorwaarden voor natuurontwikkeling op en recreatief medegebruik van golfbanen

Ruim baan voor de bal?! Mogelijkheden en voorwaarden voor natuurontwikkeling op en recreatief medegebruik van golfbanen

Resource information

Date of publication
December 2006
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/345737

In het kader van het project "De bijdrage van golfbanen aan de ontwikkeling van natuur en landschap" is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor grotere golfbanen ten behoeve van natuurontwikkeling en recreatief medegebruik. Voor negen geselecteerde golfbanen is (via documentatie en bezoeken) geanalyseerd welke ecologische en recreatieve functies deze banen vervullen, en hoe er bij aanleg rekening is gehouden met deze functies

Share on RLBI navigator
NO