Skip to main content

page search

Library Matching groene bedrijventerreinen: Steekterpoort; gebiedsinventarisatie en scenariostudie

Matching groene bedrijventerreinen: Steekterpoort; gebiedsinventarisatie en scenariostudie

Matching groene bedrijventerreinen: Steekterpoort; gebiedsinventarisatie en scenariostudie

Resource information

Date of publication
December 2007
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/351894

Steekterpoort ligt ten zuidoosten van Alphen aan de Rijn tussen de N11, Gouwe en Oude Rijn. Dit gebied transformeert van een landbouwgebied naar een industrieterrein. Het primaire doel was te onderzoeken of een innovatief duurzaam bedrijventerrein met de ambitie van nul-emissie in het gebied mogelijk zou zijn. Er waren en zijn hier zeker mogelijkheden voor om dit dicht te kunnen benaderen, maar reeds genomen besluiten beperken dit enigszins. Vooral op gebied van luchtkwaliteit worden mogelijkheden beperkt omdat de wegenstructuur vast ligt. Op de andere milieuvelden zijn nog voldoende kansen om een innovatief duurzaam bedrijventerrein met een nul-emissie te realiseren

Share on RLBI navigator
NO