Skip to main content

page search

Library IMRO in de groene ruimte: mogelijkheden en beperkingen

IMRO in de groene ruimte: mogelijkheden en beperkingen

IMRO in de groene ruimte: mogelijkheden en beperkingen

Resource information

Date of publication
December 2003
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/353996

In opdracht van het ministerie van LNV wordt onderzocht wat de bruikbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden van het informatiemodel van de ruimtelijke ordening (IMRO) zijn voor het vastleggen en uitwisselen van ruimtelijke plannen die betrekking hebben op de groene ruimte. Uit de probleemanalyse blijkt dat IMRO niet geheel toereikend is en dat er een aantal knelpunten bestaat. Vervolgens worden suggesties gedaan om deze problemen op te lossen. Als oplossing voor een aantal problemen wordt het GeneriekeRuimtelijke Informatiemodel (GRIM) gesuggereerd.

Share on RLBI navigator
NO