Skip to main content

page search

Library Uit de mest- en mineralenprogramma's : Gebruik van INITIATOR in project Milieugebruiksruimte

Uit de mest- en mineralenprogramma's : Gebruik van INITIATOR in project Milieugebruiksruimte

Uit de mest- en mineralenprogramma's : Gebruik van INITIATOR in project Milieugebruiksruimte

Resource information

Date of publication
December 2003
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/366467

Er is behoefte aan een methodiek waarbij op eenvoudige wijze de interactie tussen landbouw-, milieu- en natuurrandvoorwaarden in kaart kan worden gebracht. In het project Milieugebruiksruimte in programma 398-III wordt een eenvoudige methodiek ontwikkeld om inzichtelijk te maken welke teelten/landbouwsystemen duurzaam aanwezig kunnen zijn in een bepaalde regio, rekening houdend met de functies van de betreffende regio (landbouw, natuur, recreatie), alsmede specifieke (geo)hydrologische situatie en de eigenschappen van de grondsoorten. In 2002 is het model INITIATOR gekozen als eenvoudige methodiek. In 2003 wordt deze methodiek toegepast voor het vaststellen van de nutriëntendruk (N en P) in specifieke regio's (o.a. zandgebieden, hoog en laagveengebieden en zee- en rivierkleigebieden). De verdere ontwikkeling en validatie van deze benadering zal in 2004-2005 worden uitgevoerd, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de resultaten uit de twee andere Mest- en Mineralenprogramma's

Share on RLBI navigator
NO