Skip to main content

page search

Library Landbouw in nationale landschappen : drager van het cultuurlandschap?

Landbouw in nationale landschappen : drager van het cultuurlandschap?

Landbouw in nationale landschappen : drager van het cultuurlandschap?

Resource information

Date of publication
December 2007
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/369025
Pages
11

De Nota Ruimte wijst de grondgebonden landbouw aan als drager van het cultuurlanschap in de Nationale Landschappen. Dit veronderstelt: 1. dat er voor landbouw toekomst is; 2. dat deze niet op gespannen voet staat met landschapskwaliteit. Of, en in welke mate deze veronderstelling opgaat, is het onderwerp van deze bijdrage vanuit WOT Natuur & Milieu. Conclusie van het betoog: per nationaal landschap is een gerichte aanpak nodig om de landbouw haar rol als drager van het cultuurlandschap te laten vervullenl

Share on RLBI navigator
NO