Skip to main content

page search

Library Natuurplangenerator maken van natuurscenario's voor Nederland : Gevoeligheidsanalyse MCA-criteria en allocatiefactoren aan de hand van een casestudie

Natuurplangenerator maken van natuurscenario's voor Nederland : Gevoeligheidsanalyse MCA-criteria en allocatiefactoren aan de hand van een casestudie

Natuurplangenerator maken van natuurscenario's voor Nederland : Gevoeligheidsanalyse MCA-criteria en allocatiefactoren aan de hand van een casestudie

Resource information

Date of publication
December 2002
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/377854

De NatuurPlanGenerator 1.0 (NPG 1.0) is gerealiseerd in het kader van de ontwikkeling van graadmeters en standaard-modellen vanuit de NatuurPlanbureau-funtie. Deze ontwikkeling is een direct gevolg van de behoefte die bestaat aan een model om toekomstige scenario’s voor nieuwe natuur te modelleren in afhankelijkheid van sociaal-economische ontwikkelingen en natuur-, milieu-, ruimtelijke ordening- en waterbeleid. Ook voor scenario onderzoek vanuit andere vraagstelling is een dergelijk instrument relevant (zie ook bijlage A). Met als uitgangspunt de door RIVM, Vrije Universiteit en DLO ontwikkelde Ruimtescanner, is het NPG 1.0-model ontwikkeld door de functionaliteit voor natuurscenario’s uit te breiden, natuurspecifieke criteria en strategieën inpasbaar te maken en de gebruiksvriendelijkheid te vergroten

Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

Eupen, van, M.
Nieuwenhuizen, W.
Farjon, J.M.J.
Hilferink, M.