Skip to main content

page search

Library Efficiëntie als leidraad voor natuurbeleid?

Efficiëntie als leidraad voor natuurbeleid?

Efficiëntie als leidraad voor natuurbeleid?

Resource information

Date of publication
December 2009
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/382091

Dit LEI artikel geeft een aanzet tot een analyse van de efficiëntie van de besluitvorming rond de bescherming en versterking van natuur en landschap in Nederland. Drie onderwerpen worden nader belicht: de aankoop van grond voor de EHS, de ontwikkelingen van het EHS beleid vanuit het perspectief van dynamische efficiëncy. In dat kader komt ook de wildgroei van bedrijventerreinen ter sprake

Share on RLBI navigator
NO