Skip to main content

page search

Library Groei, krimp en diversiteit in territoriaal Europa

Groei, krimp en diversiteit in territoriaal Europa

Groei, krimp en diversiteit in territoriaal Europa

Resource information

Date of publication
December 2009
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/384121
Pages
9

Europese integratie steunt op territoriale cohesie. De meningen over dit begrippenpaar lopen uiteen van gelijke kansen op werk en welzijn voor alle burgers, via evenwichtige ontwikkeling van achtergebleven landstreken tot ruimtelijke ordening in heel Europa. In het "Groenboek over territoriale cohesie" wil de Europese Commissie "van territoriale diversiteit een troef maken". Wij pleiten voor een gedifferentieerde aanpak van topregio's, brugstreken en kkrimpgebieden. De band van mensen met hun omgeving verdient versterking

Share on RLBI navigator
NO