Skip to main content

page search

Library Revolutie in duurzaam bodembeheer

Revolutie in duurzaam bodembeheer

Revolutie in duurzaam bodembeheer

Resource information

Date of publication
December 2010
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/395237
Pages
3

Door een serie technologische innovaties komt duurzaam bodembeheer dichterbij. Een goede zorg voor de bodem is altijd al belangrijk geweest voor de landbouw, maar met de verwachte gevolgen van de klimaatverandering neemt dit belang toe. De uitdaging is om via een goede bodemkwaliteit onder extreme weersomstandigheden – korte hevige buien, drogere periodes et cetera – toch goed te produceren en een goede kwaliteit te leveren.

Share on RLBI navigator
NO