Dat is natuur, in dit land; Landschapsbehoud, burgerverzet en strategische constructie van natuur | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 2010
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/402587
Pages: 
10
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

De bloembollenteelt heeft de naam één van de meest vervuilende teelten te zijn, maar volgens vogelaar Kees Langeveld valt er meer dan genoeg aan natuur te beleven in de bollenvelden. Zo holt de leeuwerik landelijk gezien sterk achteruit in aantal, maar tussen de tulpen blijft hij stabiel. In dit artikel laten we zien dat de 'bollenvogel' het resultaat is van de acties van burgers in het verzet tegen woningbouwplannen.

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Duineveld, M.
Beunen, R.

Data provider

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

 

Related categories

Share this page