Skip to main content

page search

Library Advies robuuste verbinding Nieuwe Hollandse Waterlinie

Advies robuuste verbinding Nieuwe Hollandse Waterlinie

Advies robuuste verbinding Nieuwe Hollandse Waterlinie

Resource information

Date of publication
December 2010
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/404357

In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied is het ontwerp voor een robuuste ecologische verbinding tussen de Biesbosch en Loevestein / Munnikenland getoetst. Onderzocht is of de geplande verbinding aan de ontwerprichtlijnen voor robuuste verbindingen voldoet en met welke aanpassingen het functioneren van de verbindingszone eventueel zou kunnen worden verbeterd. Tevens is onderzocht of de inrichting van de robuuste verbinding aansluit bij of conflicteert met de wensen voor landschapsinrichting vanuit het herstelplan Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Share on RLBI navigator
NO