Skip to main content

page search

Library Audit Groenfonds Midden-Delfland : beoordeling uitvoering puntensysteem Groene Diensten

Audit Groenfonds Midden-Delfland : beoordeling uitvoering puntensysteem Groene Diensten

Audit Groenfonds Midden-Delfland : beoordeling uitvoering puntensysteem Groene Diensten

Resource information

Date of publication
December 2011
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/414901

Een aantal gemeenten in en rond Midden-Delfland heeft een fonds ingesteld om de instandhouding van het agrarisch cultuurlandschap van dit gebied te ondersteunen via een puntensysteem voor de beloning van ‘Groene Diensten’. De Europese Commissie heeft het puntensysteem getoetst en goedgekeurd. Deze goedkeuring schrijft een audit voor, waarvan dit rapport het verslag is. De vraag van het bestuur van het Groenfonds aan Alterra Wageningen-UR was of de uitvoering en de besteding van de Groenfondsgelden rechtmatig zijn. Dit blijkt het geval te zijn. Deze conclusie is gebaseerd op een beoordeling van de procedures en protocollen en op een steekproefsgewijze controle van de maatregelen op vijf bedrijven. In 2006 zijn alle agrariërs uitgenodigd deel te nemen. Jaarlijks wordt aan 76 deelnemers gezamenlijk een bedrag tegen de € 300.000,- uitgekeerd. De deelnemers worden gecontroleerd bij aanvraag, tweemaal tijdens de looptijd van 6 jaar en op het einde van de eerste contractperiode. Voor weidevogelmaatregelen is een aanvullend protocol. De uitvoering van het puntensysteem komt efficiënt en effectief over. Tijdens de steekproef zijn geen overtredingen geconstateerd. De onderhoudstoestand was bevredigend. Het puntensysteem levert een bijdrage aan de instandhouding van een open agrarisch landschap met hoge milieu- en culturele waarde. Vooral de maatschappelijke erkenning van de inspanningen van de deelnemers op dit gebied geeft een sterke stimulans.

Share on RLBI navigator
NO