Skip to main content

page search

Library Weidevogelcompensatie in Fryslân: achtergronden en uitwerking

Weidevogelcompensatie in Fryslân: achtergronden en uitwerking

Weidevogelcompensatie in Fryslân: achtergronden en uitwerking

Resource information

Date of publication
December 2011
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/417696

Weidevogels spelen een belangrijke rol in het ruimtelijk beleid van de provincie Friesland, ook al zijn weidevogelgebieden (buiten de EHS en buiten eigendom van een natuurorganisatie) niet planologisch beschermd. In het streekplan van de provincie is namelijk bepaald dat weidevogelwaarden in de afweging van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen als zelfstandig belang moeten worden betrokken. Een weidevogelcompensatie is aan de orde bij ruimtelijke ingrepen en is nader uitgewerkt in het Werkplan Weidevogels (2007-2013). De diverse manieren van compensatie staan beschreven: hetzij geldelijk, hetzij verwerving van gronden, hetzij via agrarisch natuurbeheer.

Share on RLBI navigator
NO