Skip to main content

page search

Library Inspirerend onderzoek

Inspirerend onderzoek

Inspirerend onderzoek

Resource information

Date of publication
December 2012
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/418814

Een relatief nieuwe stroming in onderzoeksland is actieonderzoek. In deze onderzoeksvorm wordt kennis van experts en ervaringsdeskundigen handig gecombineerd in een aanpak gericht op het daadwerkelijke bewerkstelligen van maatschappelijke verandering. Deze aanpak gaat verder dan het traditionele onderzoek waarin veelal eerder welvaart dan welzijn centraal staat en waarin gewone burgers geen rol spelen. Deze nieuwe vorm van onderzoek is hard nodig omdat veel van de huidige problemen niet met de traditionele aanpak opgelost kunnen worden.

Share on RLBI navigator
NO