Skip to main content

page search

Library Bestemmingsplan buitengebied 2010, gemeente Cuijk, Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Bestemmingsplan buitengebied 2010, gemeente Cuijk, Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Bestemmingsplan buitengebied 2010, gemeente Cuijk, Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Resource information

Date of publication
December 2010
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/419492

De Gemeente Cuijk wil een nieuw bestemmingsplan buitengebied vaststellen. Hierin worden groei van veehouderijen en nieuwe recreatieve ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Omdat dit bestemmingsplan kaderstellend is voor toekomstige m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten (intensieve veehouderij) en omdat mogelijk een passende beoordeling volgens de Natuurbeschermingswet 1998 moet worden opgesteld, is voor dit bestemmingsplan een planm. e.r.-procedure doorlopen. Bevoegd gezag voor deze m.e.r.-procedure is de gemeenteraad van Cuijk.

Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

Broekmeyer, M.E.A.
Ouwerkerk, H.G.
ing. Slijpen, C.
drs. Smal, W.
Spapens-Reijnders, I.
Woerden, van, R.A.M.