Skip to main content

page search

Library Impact van onderwaterlawaai onderzocht

Impact van onderwaterlawaai onderzocht

Impact van onderwaterlawaai onderzocht

Resource information

Date of publication
December 2012
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/423396
Pages
2

Vroeger was de enige menselijke activiteit op zee de scheepvaart. Maar de Noordzee krijgt steeds meer windmolenparken, pijpleidingen en olieplatforms, en er wordt bijvoorbeeld gebaggerd en seismisch onderzoek gedaan. Over de effecten van geluiden onder water op het leven in zee is echter nog weinig bekend. In samenwerking met de gas- en olie-industrie proberen onderzoekers van onder meer IMARES daar beter zicht op te krijgen.

Share on RLBI navigator
NO