Enkele praktijkwaarnemingen betreffende percelering en bewerkelijkheid | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 1979
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/465411
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

Bij het ontwerpen van het programma AGREVAL (AGRarische EVAluatie Landinrichting) waarmee het effect van landinrichting zowel voor akkerbouw als melkveehouderijbedrijven kan worden berekend, is een groot aantal parameters ingevoerd, waarvan de waarden zoveel mogelijk zijn verkregen uit beschikbare resultaten van eigen onderzoek en uit literatuur van andere instellingen. Meer inhoudelijke gegevens zijn gewenst. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, zijn in het voorjaar 1978 in een tweetal weidegebieden een aantal bedrijven geënquêteerd, te weten 14 bedrijven in de Tielerwaard en 7 bedrijven in de Alblasserwaard.

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Hemert, van, A.K.

Publisher(s): 

Wageningen Environmental Research (also known as Alterra) is the Dutch research institute for our green living environment. We offer a combination of practical and scientific research in a multitude of disciplines related to the green world around us and the sustainable use of our living environment. Our expertise includes knowledge of water, nature, biodiversity, climate, landscape, forest, ecology, environment, soil, landscape and spatial planning, geo-information, remote sensing, flora and fauna, urban green, man and society etc.

Data provider

Related categories

Share this page