Skip to main content

page search

Library Een voorlopig toedelingsplan voor de ruilverkaveling Beesel-Swalmen

Een voorlopig toedelingsplan voor de ruilverkaveling Beesel-Swalmen

Een voorlopig toedelingsplan voor de ruilverkaveling Beesel-Swalmen

Resource information

Date of publication
December 1976
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/467159

Ruilverkaveling Beesel-Swalmen dient als toetsingsgebied voor de toedeling van gronden in een ruilverkaveling. In het gebied komen zowel klei- als zandgronden voor, waardoor de uitruilbaarheid van de gronden beperkt is. Het is daarom noodzakelijk de grond te verdelen over verschillende onuitwisselbare ruilklassen. Gronden behorende tot dezelfde ruilklasse worden daarbij geacht uitruilbaar te zijn; tussen gronden behorende tot verschillende ruilklassen is uitruil niet mogelijk.

Share on RLBI navigator
NO