Skip to main content

page search

Library Bespreking van een Duitse baten-kostenanalyse van ruilverkaveling, in het bijzonder met betrekking tot indirecte effecten

Bespreking van een Duitse baten-kostenanalyse van ruilverkaveling, in het bijzonder met betrekking tot indirecte effecten

Bespreking van een Duitse baten-kostenanalyse van ruilverkaveling, in het bijzonder met betrekking tot indirecte effecten

Resource information

Date of publication
December 1975
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/467642
Share on RLBI navigator
NO