Saneeringsplan Hedel | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 1946
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/476569
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

In het Zuiden van de Bommeierwaard komen enkele dorpen Voor, die zwaar getroffen werden door het oorlogsgeweld. Bovendien behoort de Bommelerwaard tot de gebieden, waarin zich reeds lang zorgwekkende toestanden voordoen. Bij den noodzakelijken wederopbouw is het standpunt der Regeering, dat er zooveel mogelijk naar gestreefd dient te worden, waar noodig, tegelijkertijd een saneering door te voeren. Vandaar dat in dit gebied begonnen is met de voorbereidende werkzaamheden vöpr een ruilverkaveling. De vraag is nu hoe deze ruilverkaveling zou kunnen worden uitgevoerd zoodat daarmede de saneering het beste wordt gediend. Om deze vraag te beantwoorden is een onderzoek ingesteld naar den bestaanden toestand. Dit rapport beperkt zich tot de gemeente Hedel.

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Anonymous

Publisher(s): 

Wageningen Economic Research (WER), formerly Landbouw-Economisch Instituut (LEI) Wageningen UR, is one of the research institutes of Wageningen University and Research Centre (WUR). Within the Netherlands and Belgium, WER is the leading institute for social-economic research in the fields of agriculture, horticulture and fisheries, the management of rural areas, the agricultural sector and the production and consumption of food.

Data provider

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

 

Related categories

Share this page