Land reclamation and water management : developments, problems and challenges : a collection of articles published at the occasion of I.L.R.I.'s silver jubilee (1955-1980) | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 1980
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/74009
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

Een verzameling artikelen, gepubliceerd ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het ILRI te Wageningen. Een korte opsomming: cultuurtechniek in de Derde Wereld; van interpretatie van bodemkaarten tot een waarde-oordeel over de grond; probleemgronden: de ontginning en de verzorging daarvan; onderzoek inzake het beheer van grondwaterbronnen; methoden en modellen met betrekking tot oppervlaktewaterhydrologie; ontwikkelingen in de planning van irrigatieprojecten; rijstverbouw en waterbeheersing; factoren die de uitvoerbaarheid van de irrigatie op kleine bedrijven beinvloeden; de reactie van het gewas op irrigatiewater; het gebruik van zout water voor irrigatie; het effect van drainage op de landbouw; ontwikkelingen in de techniek van drainagesystemen, die onder het maaiveld werken ("subsurface drainage") (in dit hoofdstuk komt tot uiting de gang van zeer arbeidsintensieve methoden naar moderne systemen met veel mechanisatie). Tot slot een hoofdstuk over wetenschappelijke informatie: de wijze van overdracht van deze informatie en de informatie-opsporing ("retrieval")

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

International Institute for Land Reclamation and Improvement

Publisher(s): 

The International Institute for Land Reclamation and Improvement -ILRI- was founded in 1955 as an independent, non-profit-making institute under the Netherlands Ministry of Agriculture, Nature Management, and Fisheries, with the mandate to collect and disseminate knowledge for better, and sustainable, use of land and water resources, especially in developing countries.

In performing its mandate, ILRI's core activities are:

Data provider

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

 

Share this page