PBL Netherlands Environmental Assessment Agency | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data
Email: 
Phone number: 
+31 (0)70 328 8700

Location

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag , Zuid Holland
Netherlands
Zuid Holland NL
Postal address: 
Postbus 30314 2500 GH The Hague
Working languages: 
English

Mission

PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) Netherlands Environmental Assessment Agency (previously known as "Milieu- en Natuur planbureau") is the national institute for strategic policy analysis in the fields of the environment, nature and spatial planning.

We contribute to improving the quality of political and administrative decision-making by conducting outlook studies, analyses and evaluations in which an integrated approach is considered paramount. Policy relevance is the prime concern in all of our studies. We conduct solicited and unsolicited research that is independent and scientifically sound.

Independent

PBL is an autonomous research institute in the fields of the environment, nature and spatial planning. It is part of the Dutch Government organisation; more specifically, the Ministry of Infrastructure. Public Works and Water Management.

Other government departments may also ask PBL to conduct research into issues related to the environment, nature and spatial planning – in particular the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, the Ministry of the Interior and Kingdom Relations, the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality and the Ministry of Foreign Affairs.

The independence of PBL and its partner agencies CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis and the Netherlands Institute for Social Research (SCP) is safeguarded in the Protocol for the Policy Assessment Agencies (Aanwijzingen voor de Planbureaus), Staatscourant (government gazette) 3200, 21 February 2012.

Professor Hans Mommaas is the Director-General of PBL Netherlands Environmental Assessment Agency.

Core tasks

The core tasks of PBL are:

  1. to investigate and document current environmental, ecological and spatial quality and to evaluate policy;
  2. to explore future social trends that influence environmental, ecological and spatial quality and to evaluate possible policy options;
  3. to identify social issues of importance to environmental, ecological and spatial quality and raise them for discussion;
  4. to identify possible strategic options for achieving government objectives in the fields of the environment, nature and spatial planning.

History

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency was established in 2008 when the Netherlands Institute for Spatial Research (RPB) merged with the Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP). The merger came about as part of the Government Reform (Vernieuwing van de Rijksdienst) programme, which resulted in the activities of RPB and MNP being transferred to PBL.

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency Resources

Displaying 1 - 4 of 4
Reports & Research
December 2004
Netherlands

ertoe geleid dat in de directe omgeving van steden grote open gebieden onbebouwd zijn gebleven. Bovendien zijn er grote groene recreatiegebieden aangelegd die zeer in trek zijn bij omwonenden. Planologische onduidelijkheid, onvoldoende bestuurlijke regie en, daarmee samenhangend, ontwikkelingen op de grondmarkt hebben ertoe geleid dat de aanleg van groengebieden de afgelopen jaren stagneert.

Reports & Research
December 2004

KELK (een methode van het Natuurplanbureau) modelleert geen processen, maar gebruikt expertkennis (vuistregels) en metamodellen. Klek is bedoeld voor quick scan toepassingen op het terrein van bestemming en inrichting van de groene ruimte. Daarbij kunnen de kwalificaties meegegeven worden "herkenbaarheid verleden" "belevingswaarde" en "recreatieve gebruikswaarde"

Reports & Research
December 2002
Netherlands

Waar heeft het natuurbeleid de komende jaren rekening mee te houden? Diverse auteurs analyseren verwachte trends in verstedelijking, landbouw en bestuur en gaan na welke trends een positief effect kunnen hebben op natuur en landschap.

Share this page