Wageningen University & Research | Page 2 | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data
Wageningen University logo
Acronym: 
WUR
University or Research Institution
Phone number: 
+31 (0) 317 480100

Location

Droevendaalsesteeg 4
6708 PB Wageningen
Netherlands
NL
Postal address: 
PB 9101 6700 HB Wageningen
Working languages: 
Dutch
English

Wageningen University & Research is a collaboration between Wageningen University and the Wageningen Research foundation. 

That is the mission of Wageningen University & Research. A staff of 6,500 and 10,000 students from over 100 countries work everywhere around the world in the domain of healthy food and living environment for governments and the business community-at-large.

The strength of Wageningen University & Research lies in its ability to join the forces of specialised research institutes and the university. It also lies in the combined efforts of the various fields of natural and social sciences. This union of expertise leads to scientific breakthroughs that can quickly be put into practice and be incorporated into education. This is the Wageningen Approach.

The scientific quality of Wageningen University & Research is affirmed by the prominent position we occupy in international rankings and citation indexes.

The domain of Wageningen University & Research consists of three related core areas:

  • Food and food production
  • Living environment
  • Health, lifestyle and livelihood

Wageningen University & Research has branches all over The Netherlands and abroad. A large number of lecturers, researchers and other employees are based at Wageningen Campus.

Wageningen University & Research Resources

Displaying 11 - 20 of 88
Reports & Research
December 2015

Dit proefschrift onderzoekt de effecten van landbeheer op ecosysteemdiensten. Landbeheer betreft de menselijke activiteiten die landgebruik ondersteunen. Het geheel werd toegepast in drie case studies, variërend van landschap- tot bioomniveau: in Nationaal Landschap 'Het Groene Woud' in Noord Brabant (Hoofdstuk 3), mangrovesystemen in Java, Indonesië (Hoofdstuk 4), en voor ‘rangelands’ op globale schaal (Hoofdstuk 5).

Reports & Research
December 2014

Deze beleids- en wetsevaluatie van de landinrichtingsregels uit de Wet inrichting landelijk gebied toont dat inzet van het landinrichtingsinstrumentarium voor doorzettingsmacht zorgt bij de aanpak van meervoudige inrichtingsopgaven in het landelijk gebied. Doorzettingsmacht alleen is hiervoor echter niet voldoende. Om succes te hebben moeten gebiedspartijen ervan overtuigd zijn dat landinrichting nodig is en zich mede-eigenaar voelen van het proces.

Reports & Research
December 2014

Sinds 1 januari 2012 is basisregistratie topografie (BRT) vrij beschikbaar voor burgers. Wat het effect is op het gebruik is echter onbekend. Een monitor is ontwikkeld door Kadaster samen met Wageningen UR. Het bestand wordt meer gebruikt, bedrijven en ook burgers beginnen met het ontwikkelen van toegevoegde waarde producten en administratieve lasten voor overheidsorganisaties zijn afgenomen. Ook door het Kadaster wordt een open BRT als positief ervaren.

Reports & Research
December 2014
South Africa
Southern Africa

Herstel en duurzaam beheer van biodiversiteit en ecosysteemdiensten worden steeds meer geïntegreerd in nationaal en internationaal beleid. In dit proefschrift wordt een methodologie ontwikkeld voor de kwantificering van effecten van landmanagement op de ruimtelijke verspreiding van ecosysteemdiensten, zodat de door landmanagement veroorzaakte trade-offs tussen ecosysteemdiensten bepaald kunnen worden voor zowel lokale ecosystemen en landschappen als regionale en mondiale biomen. Een groot aantal ecosysteemdiensten zijn bestudeerd.

Reports & Research
December 2013
Ukraine
Netherlands

This report is an account of experiences of a Ukraine based company, Phytofuels Investments, operating in the framework of the Pellets for Power project. As one of five project partners, Phytofuels’ tasks included the development of sustainable reed production methods. Two aspects of this endeavor are zoomed in on in this report: reed legislation and engagement with authorities issuing permits on the one hand and engagements with local reed owning communities on the other. Both aspects are strongly interlinked and cover two sets of requirements in the NTA 8080, i.e.

Reports & Research
December 2013
Mali

In contrast to their sedentary image, farmers in Central and South Mali are surprisingly mobile. Many have settled in scattered farming hamlets where they are rapidly expanding the areas under agriculture. This study focuses on farmers’ mobility in relation to accessing land in two regions in Mali where farming conditions are very different regarding rainfall, population growth and opportunities for income generation. It is shown that differences in farming conditions in the two regions have shaped the different temporal and spatial dimensions of farmers’ mobility.

Share this page