Skip to main content

page search

Library Perspectief 'Ruimte voor Ruimte'-regeling

Perspectief 'Ruimte voor Ruimte'-regeling

Perspectief 'Ruimte voor Ruimte'-regeling

Resource information

Date of publication
December 2004
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/332733

Onderzoek naar perspectief 'Ruimte voor Ruimte'-regeling (RvR-regeling) buiten de recon-structiegebieden. Door het slopen van bedrijfsgebouwen in het landelijk gebied wordt de kwaliteit van dit gebied verbeterd. Het slopen wordt gefinancierd via de uitgifte van wo-ningbouwkavels. Op deze wijze leidt de regeling niet tot uitgaven van de overheid. Op basis van evaluatie van de RvR-regeling in de reconstructiegebieden, interviews en een workshop is een kader voor bredere toepassing van de regeling opgesteld. In dit kader zijn randvoorwaarden en aanbevelingen voor concrete invulling van zo'n regeling beschreven. Het kader is uitgewerkt voor gebiedsgerichte aanpak en sectorale aanpak, en getoetst in twee regio's. De RvR-regeling is gebaseerd op de overwaarde van grond als gevolg van functieverandering. Loslaten van het restrictief woningbouwbeleid zal het succes van de RvR-regeling verminderen

Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

Reinhard, A.J.
Balduk, C.A.
Bommel, van, K.H.M.
Kistenkas, F.H.
Vogelzang, T.A.
Woud, M.

Geographical focus