Skip to main content

page search

Library Effecten op aquatische ecosystemen; een beslissingsondersteunend systeem voor de beoordeling van de effecten van ingrepen in de hydromorfologie op aquatische systemen

Effecten op aquatische ecosystemen; een beslissingsondersteunend systeem voor de beoordeling van de effecten van ingrepen in de hydromorfologie op aquatische systemen

Effecten op aquatische ecosystemen; een beslissingsondersteunend systeem voor de beoordeling van de effecten van ingrepen in de hydromorfologie op aquatische systemen

Resource information

Date of publication
December 2002
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/346739
Share on RLBI navigator
NO