Skip to main content

page search

Library Grote rivieren: veiligheid en natuur; achtergronden bij de Natuurbalans 2005

Grote rivieren: veiligheid en natuur; achtergronden bij de Natuurbalans 2005

Grote rivieren: veiligheid en natuur; achtergronden bij de Natuurbalans 2005

Resource information

Date of publication
December 2006
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/347537

Door inrichting en herstel doen met name vispopulaties het goed, en verbetert de toestand van habitats en soorten. Het rivierengebied wordt beter toegankelijk, terwijl een goede balans tussen oud en nieuw bij inrichting de binding met het landschap bij omwonenden vasthoudt. De ministeries van LNV en V&W geven jaarlijks 26,4 miljoen euro aan natuur uit, waarvan 54% voor verwerving, 34% voor inrichting en 12% voor beheer. De inrichting van terreinen stagneert al enkele jaren door steeds hogere kosten voor verwerking van verontreinigde grond en door langdurige planprocedures. Ruimte voor de Rivier levert bijna hetzelfde landschap als het Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) programma en is een nieuwe impuls voor de realisatie van natuur. De groei van natuurlijke vegetaties kan de veiligheid in gevaar brengen waardoor er meer aandacht nodig is voor beheerplannen. Een goede afstemming van NURG, Ruimte voor de Rivier, Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) en Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt om souplesse bij het zoeken naar ruimte en een visie op het niveau van de rivier.

Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

Wolfert, H.P.
Koning, M.J.
Nijhof, B.S.J.

Geographical focus