Skip to main content

page search

Library Landschap in Natuurbalans 2005: signalen over landschapsdynamiek en ruimtegebruik

Landschap in Natuurbalans 2005: signalen over landschapsdynamiek en ruimtegebruik

Landschap in Natuurbalans 2005: signalen over landschapsdynamiek en ruimtegebruik

Resource information

Date of publication
December 2006
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/348728

Voor de Natuurbalans 2005 heeft het Milieu- en Natuurplanbureau analyses verricht van veranderingen in het ruimtegebruik en het effect daarvan op de kwaliteit van het landschap. Verstedelijking speelt daar een belangrijke rol in. Tevens neemt men verstening waar in het landelijk gebied: landbouwbedrijven krijgen een meer industrieel karakter met grote schuren en silo's

Share on RLBI navigator
NO