Skip to main content

page search

Library Naar effectieve uitvoeringsarrangementen in gebiedsgericht beleid : het gebied Utrecht-Midden Noord

Naar effectieve uitvoeringsarrangementen in gebiedsgericht beleid : het gebied Utrecht-Midden Noord

Naar effectieve uitvoeringsarrangementen in gebiedsgericht beleid : het gebied Utrecht-Midden Noord

Resource information

Date of publication
December 2008
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/368005

De invoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied is aanleiding voor veel provincies om op hun hele grondgebied gebiedsgericht werken te stimuleren. Hierbij kunnen ze soms voortbouwen op bestaande organisatieverbanden maar soms ook moeten ze nieuwe ontwikkelen. Het gebied Utrecht-Midden Noord is een voorbeeld van de laatste categorie. Deze studie reikt principes aan die bij de vorming van een effectief uitvoeringsarrangement een rol kunnen spelen en past ze toe op het gebied Utrecht-Midden Noord. Dit resulteert in een aantal concrete keuzemogelijkheden voor de provincie Utrecht

Share on RLBI navigator
NO