Skip to main content

page search

Library Dilemma's en barrières in de praktijk van het natuur- en landschapsbeleid : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009

Dilemma's en barrières in de praktijk van het natuur- en landschapsbeleid : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009

Dilemma's en barrières in de praktijk van het natuur- en landschapsbeleid : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009

Resource information

Date of publication
December 2009
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/387966

In hoofdstuk 8 van de Natuurbalans 2009 wordt ingegaan op de dilemma’s en barrières in de praktijk van het natuur- en landschapsbeleid. De realisatie van dit beleid is grotendeels gedecentraliseerd naar provincies. De feitelijke uitvoering vindt vaak weer plaats in gebiedsprocessen. Onderzocht is wat de betekenis is van deze decentralisatie in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied om de natuur- en landschapsdoelen van het Rijk te realiseren. Hiervoor zijn literatuurstudies en interviewronden in gebiedsprocessen uitgevoerd. Dit document biedt achtergrondinformatie over de tekst in de Natuurbalans.

Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

Gerritsen, A.L.
Kamphorst, D.A.
Selnes, T.
Veen, van der, M.
Bosch, van den, F.J.P.
Broek, L.
Broekmeyer, M.E.A.
Donders, J.L.M.
Fontein, R.J.
Tol, van, S.
Wamelink, G.W.W.
Wielen, van der, P.

Geographical focus