Skip to main content

page search

Library Kunst in gebiedsontwikkeling van Haarzuilens : wat draagt locatietheater bij aan gebiedsontwikkelingsprocessen?

Kunst in gebiedsontwikkeling van Haarzuilens : wat draagt locatietheater bij aan gebiedsontwikkelingsprocessen?

Kunst in gebiedsontwikkeling van Haarzuilens : wat draagt locatietheater bij aan gebiedsontwikkelingsprocessen?

Resource information

Date of publication
December 2010
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/391207

Een verkennend onderzoek naar de meerwaarde van locatiespecifiek theater in gebiedsontwikkeling. Het onderzoek richt zich op de mate van interactie tussen voorstellingen en de specifieke locatiekenmerken van het gebied en onderzoekt hoe de voorstellingen worden ervaren door publiek en gebiedsontwikkelaars. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een literatuurstudie, kwantitatief publieksonderzoek en kwalitatieve interviews met de gebiedspartners. Uit de analyse van de resultaten bleek de meerwaarde van locatietheater in gebiedsontwikkelingsprocessen te zitten in de vergroting van de gebiedsbekendheid, het verbreden van de betekenis van gebieden en de verbeelding van de maatschappelijke implicaties van ruimtelijke transities. Als bijlage is apart opgenomen: "Intentieverklaring Cultuurhuis Haarzuilens" (ondertekend door Dienst Landelijk Gebied en Vereniging Natuurmonumenten)

Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

Jagt, van der, P.D.
Bos, E.J.
Wingerden, van, W.S.

Geographical focus