Multifunctioneel landgebruik voor klimaatadaptatie in Het Groene Woud | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 2010
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/392985
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

Het gebied Het Groene Woud bestaat voornamelijk uit zandgronden en zal daardoor vooral met toenemende droogte te maken krijgen. In natuurgebieden zal door de verwachte temperatuurstoename ook het verdwijnen van koudeminnende soorten een toenemend probleem vormen. Om het gebied klimaatbestendiger te maken, kunnen maatregelen worden genomen die zich richten op het direct tegengaan van de klimaateffecten. Het Groene Woud is echter ook een heel geschikt gebied om de weerbaarheid van landbouw en natuur tegen klimaatverandering te vergroten door introductie van multifunctioneel landgebruik rondom bestaande EHS en vergroting van de ruimtelijke samenhang

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Blom, M.
Goosen, H.
Korevaar, H.
Steingröver, E.G.
Rooij, van, S.A.M.
Grashof-Bokdam, C.J.
Opdam, P.F.M.

Publisher(s): 

Wageningen Plant Research (WPR) (previously known as "Plant Research International") is the largest plant research institute in The Netherlands and conducts multidisciplinary research in the fields of breeding, agronomy, genomics, bioinformatics and plant-environment interactions. Together with plant-research related chairs from Wageningen University it forms the Plant Sciences Group, which is part of Wageningen University & Research.

Data provider

Share this page