Skip to main content

page search

Library Storende elementen in beeld : de impact van menselijke artefacten op de landschapsbeleving nader onderzocht

Storende elementen in beeld : de impact van menselijke artefacten op de landschapsbeleving nader onderzocht

Storende elementen in beeld : de impact van menselijke artefacten op de landschapsbeleving nader onderzocht

Resource information

Date of publication
December 2010
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/398008

Om beleidsopties in beeld te brengen, is de invloed onderzocht van de vormgeving van een drietal doorgaans vrij storende elementen op de impact die deze elementen hebben op de aantrekkelijkheid van het landschap. Het betreft windturbineparken, bedrijventerreinen en grote stallen. Bij alle drie elementen is gekeken naar het effect van mitigerende maatregelen, meestal in de vorm van beplanting, alsmede naar het afstandsverval van de impact. Voor windturbineparken is verder gekeken naar het aantal turbines, de hoogte van de masten en de opstelling. Voor bedrijventerreinen waren dit het soort terrein, de omvang, en de hoogte. Voor grote stallen waren het de lengte en het gebruikte materiaal voor de wanden, respectievelijk het dak. Een en ander is systematisch onderzocht middels foto’s en realistische fotomontages, waarbij een beoordelaar slechts één variant van (een element in) een bepaald landschap voorgelegd kreeg. De beoordelaars waren ruim 2000 leden van een panel van het onderzoeksbureau GfK.

Share on RLBI navigator
NO