Skip to main content

page search

Library Historisch grondgebruik Nederland 1990 een landelijke reconstructie van het grondgebruik rond 1990

Historisch grondgebruik Nederland 1990 een landelijke reconstructie van het grondgebruik rond 1990

Historisch grondgebruik Nederland 1990 een landelijke reconstructie van het grondgebruik rond 1990

Resource information

Date of publication
December 2009
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/400146

Voor de periode rond 1990 is een gedetailleerd landelijk GIS-bestand ontwikkeld met historisch grondgebruik. De gegevens hier-voor zijn ontleend aan landsdekkende topografische kaarten die rond 1990 zijn verschenen. Deze kaartbladen van de topografische kaart 1:25.000 zijn gescand en geometrisch gecorrigeerd naar het RD-stelsel. Met een semi-automatische classificatie zijn van de gescande kaarten de kleuren omgezet naar tien klassen met grondgebruik. Voor een deel van Nederland zijn digitale topografische kaarten 1:10.000 (Top10Vector) volgens een vergelijkbare procedure omgezet naar de tien klassen grondgebruik. De volgende vormen van grondgebruik zijn onderscheiden: grasland, akker/kale grond, heide en hoogveen, bos, bebouwing en wegen, water, rietmoeras, stuifduinen en zandplaten, bebouwd gebied en kassen. Het resultaat is een landelijk GIS-bestand met dominant grond¬gebruik op basis van grids van 25 meter. Validatie laat zien dat de landelijke nauwkeurigheid circa 94% bedraagt. Het bestand is onderdeel van een te ontwikkelen reeks landsdekkende databestanden met Historisch Grondgebruik vanaf 1850.

Share on RLBI navigator
NO