Skip to main content

page search

Library Towards a climate-proof Netherlands : summary routeplanner

Towards a climate-proof Netherlands : summary routeplanner

Towards a climate-proof Netherlands : summary routeplanner

Resource information

Date of publication
December 2007
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/438539

Samenvatting van wetenschappelijke kennis over de effecten van klimaatverandering en de mogelijkheden om daar mee om te gaan. Dit rapport helpt om een strategie op te stellen om bij ruimtelijke ordening rekening te houden met de gevolgen van klimaatverandering. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door bijdragen van de BSIK programma’s Klimaat voor Ruimte, Leven met Water en Habiforum

Share on RLBI navigator
NO