Wettelijke normen ten aanzien van bodem en gewas in relatie tot de KringloopWijze | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 2015
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/497548
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

Om landbouwkundige en milieukundige prestaties van bedrijven te beoordelen, kan het nuttig zijn om prestaties te spiegelen aan normen. Eén van de normen die hiervoor gebruikt kan worden, zijn de normen (opbrengsten, afvoeren, bodemoverschotten, benuttingen) die behoren bij een bedrijf dat de wettelijke toegestane (kunst)mestgiften (‘gebruiksnormen’) maximaal opvult. Dit type normen kan modelmatig geschat worden. Een voorbeeld van een daarvoor geschikt model is het WOD-model. Dit model beschrijft relaties zoals die in proeven gevonden zijn en is geijkt met gegevens uit het BIN uit de periode 1998-2006.

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Schroder, J.J.
Aarts, H.F.M.
Oenema, J.
Reijs, J.W.

Publisher(s): 

Wageningen Plant Research (WPR) (previously known as "Plant Research International") is the largest plant research institute in The Netherlands and conducts multidisciplinary research in the fields of breeding, agronomy, genomics, bioinformatics and plant-environment interactions. Together with plant-research related chairs from Wageningen University it forms the Plant Sciences Group, which is part of Wageningen University & Research.

Data provider

Share this page