Wageningen Plant Research | Land Portal
Acronym: 
WPR
Phone number: 
+31 (0)317 486 001 / +31 (0)317 418 094

Location

Radix, building 107
Droevendaalsesteeg 1
6708 PB Wageningen , Gelderland
Netherlands
Gelderland NL
Postal address: 
P.O. Box 16 6700 AA Wageningen The Netherlands
Working languages: 
Dutch
English

Wageningen Plant Research (WPR) (previously known as "Plant Research International") is the largest plant research institute in The Netherlands and conducts multidisciplinary research in the fields of breeding, agronomy, genomics, bioinformatics and plant-environment interactions. Together with plant-research related chairs from Wageningen University it forms the Plant Sciences Group, which is part of Wageningen University & Research.

WPR plays an important role in many national and international biotechnology and genomics initiatives in which functional genomics research programs have been established with a key aim to identify complex genetic and biochemical mechanisms underlying quality traits.

Wageningen Plant Research Resources

Displaying 1 - 5 of 8
Library Resource
Reports & Research
December, 2015
Netherlands

Om landbouwkundige en milieukundige prestaties van bedrijven te beoordelen, kan het nuttig zijn om prestaties te spiegelen aan normen. Eén van de normen die hiervoor gebruikt kan worden, zijn de normen (opbrengsten, afvoeren, bodemoverschotten, benuttingen) die behoren bij een bedrijf dat de wettelijke toegestane (kunst)mestgiften (‘gebruiksnormen’) maximaal opvult. Dit type normen kan modelmatig geschat worden. Een voorbeeld van een daarvoor geschikt model is het WOD-model.

Library Resource
Reports & Research
December, 2010
Netherlands

Het gebied Het Groene Woud bestaat voornamelijk uit zandgronden en zal daardoor vooral met toenemende droogte te maken krijgen. In natuurgebieden zal door de verwachte temperatuurstoename ook het verdwijnen van koudeminnende soorten een toenemend probleem vormen. Om het gebied klimaatbestendiger te maken, kunnen maatregelen worden genomen die zich richten op het direct tegengaan van de klimaateffecten.

Library Resource
Reports & Research
December, 2010
Netherlands

Wageningen UR (University & Research centre) en het Louis Bolk Instituut hebben in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), voorheen ministerie van LNV, een visie opgesteld over duurzaam bodembeheer. Ook worden bouwstenen aangedragen voor een kennisagenda. Op basis hiervan kan het beleid prioriteiten stellen voor onderzoek en kennisdoorstroming.

Share this page